Oglądaj nas na YouTube
Odwiedź nas na Facebooku

Norma Expert 5.1.300.4

Lista ważniejszych zmian w Norma Expert 5.1.300.4 z 27.07.2010

Lp.
TT
Komponent
Opis skrócony
Typ
1.        
1499
Program główny
Widok nakładów. Dodano kolumnę "Grupa Kz"
Zmiana funkcjonalności
2.        
1594
Program główny
Widok Przedmiar i Kosztorys. Edycja opisu w widoku - poprawiono nawigację po tekście opisu przy pomocy Ctrl + strzałki
Zmiana funkcjonalności
3.        
1654
Program główny
Poprawiono przeliczanie, w panelu właściwości parametru,  „Pow. kompletu rusztowania” w pozycji „Czas pracy rusztowań.
Błąd funkcjonalności
4.        
1655
Program główny
Poprawiono automatyczną generację poziomu cen na stronie tytułowej. Dodano listę cenników pobieraną automatycznie z kosztorysu lub wpisywaną ręcznie.
Błąd funkcjonalności
5.        
1663
Program główny
Dodano edycję dodatkowych obmiarów w pozycjach kosztorysu.
Błąd funkcjonalności
6.        
1682
Program główny
Widok kosztorysu: poprawiono generowanie zawartości kolumny Ilość po przełączeniu typu kosztorysu ze zwykłego na inwestorski.
Błąd funkcjonalności
7.        
1456
Kosztorys
Dodano możliwość przypisywania do elementów kosztorysu (działów, pozycji, wierszy przedmiarowych) danych do harmonogramowania: "Plany działów", "Klucze wykonawcze" i "Klucze lokalizacji". Dodano odpowiednie kolumny "Klucz" do widoków i wydruków. Dodano nowe wydruki - grupa wydruków "Harmonogramowanie".
Nowa funkcjonalność
8.        
1646
Kosztorys
Dodano skrócone widoki dla widoków kosztorysu i przedmiarów (rozwijalne menu z grupy Widok).
Nowa funkcjonalność
9.        
1659
Kosztorys
Widok kosztorysu poprawiono zapamiętywanie układu kolumn przy przełączaniu szczegółowości widoku (działy, pozycje, nakłady). Dodatkowo dla widoku kosztorysu i przedmiaru dodano możliwości definiowania i zapamiętywania własnych układów kolumn.
Zmiana funkcjonalności + Nowa funkcjonalność
10.     
1673
Kosztorys
Widok Kosztorys: umożliwiono edycje danych z kolumny „Norma” w widoku.
Nowa funkcjonalność
11.     
1647
Przedmiary
Poprawiono kopiowanie wierszy obmiarów z pozycji do pozycji. Niezależnie od kolejności zaznaczenia wiersze kopiowane są w kolejności w jakiej występują w kosztorysie.
Błąd funkcjonalności
12.     
1675
Przedmiary
Poprawiono przełączanie typu wiersza obmiarowego z komentarza na wyrażenie w przypadku operacji na kilku zaznaczonych wierszach.
Błąd funkcjonalności
13.     
1679
Przedmiary
Widok Przedmiar. Poprawiono wyświetlanie danych w kolumnach w przypadku dodatkowych obmiarów pozycji i włączonym filtrowaniu pozycji.
Błąd funkcjonalności
14.     
1694
Nakłady
Poprawiono widok "Nakłady". Usunięto kolumnę Norma. Usunięto łączenie danych nakładów w wierszach widoku.
Błąd funkcjonalności
15.     
1639
Wydruki
Poprawiono edycję właściwości wiersza „Kosztorys netto” w szablonach wydruku TES , TWES i TES procentowo.
Zmiana funkcjonalności
16.     
1652
Wydruki
Usunięto błąd programu występujący przy próbie wydruku kosztorysu z ustawionym jest hasłem drukowania.
Błąd funkcjonalności
17.     
1665
Wydruki
Zmodyfikowano szablon wydruku Przedmiaru. Usunięto wytłuszczenia mało istotnych informacji.
Optymalizacja
18.     
1670
Wydruki
Poprawiono edycję wyboru kolumny wg której ma być sortowanie w wydruku zestawień.
Błąd funkcjonalności
19.     
1696
Wydruki
Zmodyfikowano zestaw kolumn do grupowania dla wydruku Zestawienie Pozycji.
Błąd funkcjonalności
20.     
1622
Menedżer katalogów
Opis zasad przedmiarowania. Dodano nowy panel, który można włączyć zarówno w programie głównym jak i w Menedżerze Katalogów Norm. Panel zawiera opis zasad przedmiarowania dla wybranego elementu.
Nowa funkcjonalność
21.     
1668
Menedżer katalogów
Dodano kontrolę dostępności Katalogów Norm dla aktualnej wersji programu.
Zmiana funkcjonalności
22.     
1669
Menedżer katalogów
Dodano kontrolę dostępności aktualizacji Katalogów Norm dla aktualnej wersji programu.
Zmiana funkcjonalności
23.     
1182
Menedżer baz cenowych
Poprawiono auto-dopasowanie wysokości wierszy w cennikach w przypadku długich nazw.
Błąd funkcjonalności
24.     
1229
Menedżer baz cenowych
Poprawiono sortowanie zawartości cennika przy pierwszym wyświetleniu jego zawartości.
Błąd funkcjonalności
25.     
1628
Menedżer baz cenowych
Poprawiono działanie operacji kopiuj-wklej nakład (z daną ceną) z jednego cennika do drugiego
Błąd funkcjonalności
26.     
1657
Menedżer baz cenowych
Do okna wywoływanego z kosztorysu z funkcji 'Uaktualnij cennik' dodano opcję 'Pytaj o akceptację zmiany danych dostawcy', która określa czy pytać użytkownika, czy symbol nakładu lub rabat podmienić, gdy dla danego dostawcy jest inny niż w bazie.
Nowa funkcjonalność
27.     
1674
Menedżer baz cenowych
Ceny uśrednione. Można określić wydawcę (kod) tego typu cen. Dodano możliwość edycji danych wydawcy cen średnich w cennikach RMSO
Zmiana funkcjonalności
28.     
1683
Menedżer baz cenowych
Podczas importu cen uśrednionych będą również pobierane dane (kod) wydawcy ceny o ile są dostępne.
Nowa funkcjonalność
29.     
1684
Menedżer baz cenowych
Zmodyfikowano wyszukiwanie w cennikach. Wyszukiwanie jest zawężone zawsze do aktualnie zaznaczonego w drzewku cenników poziomu.
Błąd funkcjonalności
30.     
1688
Menedżer baz cenowych
Poprawiono działanie opcji sposobu wyświetlania długich nazw w cennikach podczas pierwszego otwierania Menedżera Cenników.
Błąd funkcjonalności
31.     
1691
Menedżer baz cenowych
Właściwości nakładu w cennikach - brak przywrócenia kolumny w tabeli 'Dostawcy/Wydawcy'
Błąd funkcjonalności
32.     
1650
Moduł administracyjny
Opcje importu i aktualizacji zasobów w wersji sieciowej.
Zmiana funkcjonalności